Naposledy aktualizováno: 24.01.2017 13:22:35
logo

Obecní knihovna Chotějovice

Registrace čtenáře

 

Čtenářem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu čtenáře knihovny na základě vyplněné přihlášky čtenáře ověřené knihovníkem.

 

Výpůjční lhůta

 

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je 1 měsíc. Čtenář je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej půjčil. Nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. Jestliže čtenář nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje mu knihovna poplatek z prodlení. 

 

Zprostředkování výpůjček

 

Nemáme Vámi hledanou knihu v knihovně? Využíváme též nabídky výměnného fondu Regionální knihovny Teplice, který se několikrát během roku v knihově v Chotějovicích obměňuje. Nabízíme čtenářům možnost zapůjčit si knihy  z tohoto fondu.

Konkrétní tituly lze objednat přímo u místní knihovnice, kde si je mohou čtenáři (v závislosti na aktuální dostupnosti) zapůjčit podle pravidel místní knihovny.

 

Katalog výměnného fondu RK